Bli den ni kan vara med Flow By Sandra​

Vi människor är bra på det vi älskar och har talang för. Vi får energi av det och kan inspirera andra med det. Vi behöver inte låtsas, göras oss till eller lägga extra kraft – det syns, känns och upplevs när vi är motiverade och gör det vi älskar. 

Flow. En känsla du kommer känna igen

Den som känt motivation och uppnått flow vet hur det ska kännas när det känns som bäst. Jag själv upplevde det som ung elitidrottare inom fotboll och har hela tiden strävat efter att få uppleva samma känsla utanför planen. När passionen är så stark att man glömmer bort tid och rum, när man gör utan att behöva tänka och när man presterar på topp utifrån ett varande där man bara ÄR. Har man en gång upplevt flow vill man uppleva det igen och igen och igen. Känslan av äkta motivation gör att man bara vill ha mer av detta fullkomliga tillstånd av total närvaro i allt man företar sig.
SANDRA LEKSE 2020

Strategi för att få Flow

1. FIND

Genom dialog, intervjuer och tester lär vi känna varandra.

2. LISTEN

Återkoppling och coachning utifrån intervjuer och testresultat. 

3. ORGANIZE

Konkret agenda på förändring och förbättringsarbete. 

4. WIN

Uppföljning och avstämningar mot åtgärdsprogram.  

PS / Så här snälla saker har andra sagt om mig

Telefon 0709 66 27 17 / E-post sandra@flowbysandra.se