Bli den ni kan vara som bäst

Vi människor är bra på det vi älskar och har talang för. Vi får energi av det och kan inspirera andra med det. Vi behöver inte låtsas, göras oss till eller lägga extra kraft – det syns, känns och upplevs när vi är motiverade och gör det vi älskar. Glädje och passion gör att lätt är rätt och att rätt är lätt. Att följa sina äkta drivkrafter eller inte är skillnaden mellan framgång och misslyckanden, mellan vilja och ovilja och mellan ork och utmattning.

Mitt arbetssätt att skapa Flow

1. FIND

Genom dialog, intervjuer och tester lär vi känna varandra och tar fram en gemensam bild av nuläget. Både på individ och gruppnivå. Vi hittar det som motiverar, ger styrka eller behöver antingen stärkas eller förändras. Vi sätter mätbara mål för önskad framtida situation.

2. LISTEN

Återkoppling och coachning utifrån intervjuer och testresultat. Vi medvetandegör nuläget och hittar bakomliggande orsaker till varför det ser ut som det gör. Det i sin tur ökar sannolikheten för framtida flow och framgång.

3. ORGANIZE

Konkret agenda på förändring och förbättringsarbete (åtgärdsprogram). Implementeringsarbete med uppgifter som leder i rätt riktning och uppdrag som leder till rätt förbättringar. Både på individuell och kollektiv nivå beroende på behov.

4. WIN

Uppföljning och avstämningar mot åtgärdsprogram. Coachning, förbättring och utveckling kring arbetet mot uppsatta mål. Rapportering och avstämningar med regelbundna intervaller utifrån behov och önskan.

Intresserad?

Företag, organisation eller enskild person. Kontakta mig.

Telefon 0709 66 27 17 / E-post sandra@flowbysandra.se